Print this page

Миещи препарати

ГВ Агри предлага различни продукти за поддържане на хигиената на доилните агрегати.

Предлагаме киселинни и алкални препарати от водещия италиански производител TDM, гарантиращи максимално добро почистване на системите за доене и повишаване чистотата на млякото.

Продуктите на TDM са:

   • Dairy Clean

   • Dairy Acid